Boring og trykking av brønn for ny kafe på Gvepseborg